Search

» » Bishôjo Senshi Sailor Moon Act 8: Rei and Her Father (2003–2004)

Short summary

Rei deals with her relationship with her father, while Usagi tries to win a Nako Nako lookalike contest.

Episode cast overview, first billed only:
Miyû Sawai Miyû Sawai - Usagi Tsukino / Sailor Moon
Rika Izumi Rika Izumi - Ami Mizuno / Sailor Mercury (as Chisaki Hama)
Keiko Kitagawa Keiko Kitagawa - Rei Hino / Sailor Mars
Myû Azama Myû Azama - Makoto Kino / Sailor Jupiter (as Mew Azama)
Ayaka Komatsu Ayaka Komatsu - Minako Aino
Keiko Han Keiko Han - Luna (voice)
Aya Sugimoto Aya Sugimoto - Queen Beryl
Jun Masuo Jun Masuo - Jadeite
Hiroyuki Matsumoto Hiroyuki Matsumoto - Nephrite
Yoshito Endoh Yoshito Endoh - Zoisite
Chieko Kawabe Chieko Kawabe - Naru Osaka
Natsumi Kiyoura Natsumi Kiyoura - Momoko Kimura
Kanami Abe Kanami Abe - Aiko Hirai
Masaya Kikawada Masaya Kikawada - Motoki Furuhata
Kaori Moriwaka Kaori Moriwaka - Ikuko Tsukino
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com