Search

» » Bishôjo Senshi Sailor Moon Act 39 (2003–2004)

Short summary


Episode credited cast:
Miyû Sawai Miyû Sawai - Usagi Tsukino / Sailor Moon / Princess Serenity
Ayaka Komatsu Ayaka Komatsu - Minako Aino / Sailor V / Sailor Venus
Joji Shibue Joji Shibue - Mamoru Chiba / Tuxedo Kamen / Prince Endymion
Keiko Han Keiko Han - Luna (voice)
Rina Koike Rina Koike - Luna Nekono / Sailor Luna
Kappei Yamaguchi Kappei Yamaguchi - Artemis (voice)
Jun Masuo Jun Masuo - Jadeite
Akira Kubodera Akira Kubodera - Kunzite
Rest of cast listed alphabetically:
Alisa Alisa - Mio Kuroki
Kaori Moriwaka Kaori Moriwaka - Ikuko Tsukino
Ikeda Shigeshi Ikeda Shigeshi - Sugao Saitou
Naoki Takeshi Naoki Takeshi - Shingo Tsukino
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com