Search

» » Vozvrashchenie (1975)

Short summary


Cast overview, first billed only:
Andrey Mironov Andrey Mironov - Boris Andreyevich Vyazovnin
Aleksandr Potapov Aleksandr Potapov - Pyotr Vasilyevich Krupitsyn
Andrei Popov Andrei Popov - Stepan Petrovich Barsukov
Yelena Kondratova Yelena Kondratova - Verochka Barsukova
Antonina Dmitrieva Antonina Dmitrieva - Pelageya Ivanovna Tikhoduyeva
Boris Kudryavtsev Boris Kudryavtsev - Kalimon Ivanovich Tikhoduyev
Natalya Gundareva Natalya Gundareva - Sofya Kirillovna Zadneprovskaya
Nina Kornienko Nina Kornienko - Emerentsiya
Tatyana Vasileva Tatyana Vasileva - Polenka
Aleksandr Shvorin Aleksandr Shvorin - Lieutenant Leboeuf
Grigoriy Lyampe Grigoriy Lyampe - Lecoq
Viktor Lakirev Viktor Lakirev - Lieutenant Barbichon
Nelli Lazareva Nelli Lazareva - Julie
Leonid Platonov Leonid Platonov - Tikhon
Aleksandr Didenko Aleksandr Didenko - Karantyev
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com