Search

» » Vozvrashchenie (1987)

Short summary


Credited cast:
Yuriy Nazarov Yuriy Nazarov - Sergey Mikhaylovich Sorokin
Nina Antonova Nina Antonova - Yekaterina Vasilyevna Rogachyova
Evgeniy Shutov Evgeniy Shutov - Artyom Ivanovich Kalashnikov
Sergei Stolyarov Sergei Stolyarov - Pavel Sorokin
Tatyana Kravchenko Tatyana Kravchenko - Klava
Georgiy Kulikov Georgiy Kulikov - Ilya Lukich Lukashin
Aleksandr Belyavskiy Aleksandr Belyavskiy - Vasiliy Petrovich Sokovnikov
Elena Ilyashenko Elena Ilyashenko - Natalya
Lyubov Sokolova Lyubov Sokolova - Petrovna
Lyudmila Alfimova Lyudmila Alfimova - Tatyana Aleksandrovna
Aleksandr Milyutin Aleksandr Milyutin - Nazar
Anatoliy Mateshko Anatoliy Mateshko - Oleg
Zinaida Vorkul Zinaida Vorkul - Manya
Galina Dolgozvyaga Galina Dolgozvyaga - Galya
Rest of cast listed alphabetically:
Marfa Nazarova Marfa Nazarova - Lukashin's Granddaughter
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com