Search

» » Vozvrashchenie (1940)

Short summary


Credited cast:
Aleksandr Chistyakov Aleksandr Chistyakov - Pogodin - Nikita's grandfather
Lidiya Kartashyova Lidiya Kartashyova - Maria Vasilievna Pogodina
Tatyana Guretskaya Tatyana Guretskaya - Annushka, Ivanov's wife
Nikolai Simonov Nikolai Simonov - Sergey Petrovich Ivanov
Vladimir Tumalaryants Vladimir Tumalaryants - Nikita, Ivanov's son (as Vova Tumalaryan)
Vadik Fedotov Vadik Fedotov - Pyotka
Vladimir Lukin Vladimir Lukin - Chief of Police
Rest of cast listed alphabetically:
Vladimir Kazarinov Vladimir Kazarinov - The factory director
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com