Search

» » Nobunaga no yabou: Oretachi no sengoku (2016)

Short summary


Uncredited cast:
Ben Diskin Ben Diskin - Nobunaga Oda / Harukata Sue / Hideaki Kobayakawa / Hideie Ukita / Kanetsugu Naoe / Motoharu Kikkawa (voice) (uncredited)
Wendee Lee Wendee Lee - Additional Voices (voice) (uncredited)
Matthew Mercer Matthew Mercer - Nagao Kagetora / Uesugi Kenshin (voice) (uncredited)
Jamieson Price Jamieson Price - Shingen Takeda (voice) (uncredited)
Patrick Seitz Patrick Seitz - Tokugawa Clan Member / Additional Voices (voice) (uncredited)
Keith Silverstein Keith Silverstein - Hideyoshi Toyotomi / Kanesada Ichijo / Motonari Mori / Sessei Taigen (voice) (uncredited)
Michael Sorich Michael Sorich - Masanori Fukushima / Yoshihiro Shimazu (voice) (uncredited)
Kirk Thornton Kirk Thornton - Dosan Saito / Additional Voices (voice) (uncredited)
Cristina Valenzuela Cristina Valenzuela - Kicho (voice) (uncredited)
David Vincent David Vincent - Murakami Clan Member (voice) (uncredited)
Dan Woren Dan Woren - Narration (voice) (uncredited)
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com