Search

» » 51 Hao Bing Zhan (1961)

Short summary

Hong Liang comes to the secret depot in Shanghai, to buy and send medicines to the base of New Fourth Army.

Credited cast:
Nan Deng Nan Deng - Yuanlong Huang
Wei Li Wei Li - Fugen Ma
Rest of cast listed alphabetically:
Duo Cao Duo Cao - Haisheng Ge
Bo Gao Bo Gao - Ming Wu
Yelu Gu Yelu Gu - Mr. Song
Baoluo Li Baoluo Li - Kameda
Lu Mao Lu Mao - Ge Lao Da
Daolin Sun Daolin Sun - Political commissar
Yongping Sun Yongping Sun - Xiao Sun
Yi Zhang Yi Zhang - Lao Yang
Han Zhou Han Zhou - Master Zhou
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com