Search

» » Hong gao liang Episode #1.58 (2014– )

Short summary


Episode credited cast:
Peng Chi Peng Chi
Tina Collins Tina Collins - Swedish Reporter
Tongsheng Han Tongsheng Han - Jiu'er's father
Xuan Huang Xuan Huang - Zhang Junjie
Matt William Knowles Matt William Knowles - AP Press Reporter (as Matthew William Knowles)
Hailu Qin Hailu Qin - Da Shao Nai Nai
Jialun Song Jialun Song - Luo Han
Lan Wang Lan Wang - Zhu Haosan's wife
Rongguang Yu Rongguang Yu - Zhu Haosan
Xun Zhou Xun Zhou - Jiu Er
Yawen Zhu Yawen Zhu - Yu Zhan Ao (as Ya Wen Zhu)
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com