Search

Short summary

This is a crime story bank staff. An ordinary timid man, when he needs to face the pressures of life, the instinct of greed to lure him into an irreversible step by step way of crime.

Credited cast:
Li Cao Li Cao - Huige Xu
Ou Chai Ou Chai - Hongye
Daoming Chen Daoming Chen - Yiping Chen
Jin Chen Jin Chen - Jia Dai
Yongdai Ding Yongdai Ding - Han Jiang
Yuming Du Yuming Du - Zhenhua Ke
Guoqiang Feng Guoqiang Feng - Jiahua Xie
Jingwen Gao Jingwen Gao - Zhonghua Peng
Lei Gong Lei Gong - Kai Liu
Zi Hua Zi Hua - Shuwu Xiang
Lin Kong Lin Kong - Nan Shen
Chengru Li Chengru Li - Fei Xue
Ting Li Ting Li - Wanyu Yang
Bin Liu Bin Liu - Jiashan Liu
Mintao Liu Mintao Liu - Qingqing Yu
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com