Search

» » Erotic fûdoki: Kaedoko (1968)

Short summary


Credited cast:
Kazuko Takatori Kazuko Takatori - Taeko
Sakae Nitta Sakae Nitta - Kiyoshi (as Jun Kitamura)
Noriko Tatsumi Noriko Tatsumi - Omitsu
Shin Nanaoka Shin Nanaoka - Taeko's father
Reiko Akikawa Reiko Akikawa - Taeko's father's mistress
Tsugami Futaba Tsugami Futaba - Maki
Rest of cast listed alphabetically:
Jirô Kokubu Jirô Kokubu - Driver
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com