Search

» » Legal V ~ Moto Bengoshi Takanashi Shôko Episode #1.9 (2018)

Short summary


Episode credited cast:
Yumi Adachi Yumi Adachi - Rie Ito
Yoshiyoshi Arakawa Yoshiyoshi Arakawa - Yuichi Baba
Mokomichi Hayami Mokomichi Hayami - Satoshi Omine
Kento Hayashi Kento Hayashi - Keita Aoshima
Masanobu Katsumura Masanobu Katsumura - Takashi Otaka
Fumiyo Kohinata Fumiyo Kohinata - Soichiro Tenma
Sayu Kubota Sayu Kubota - Miku Moriya
Shôhei Miura Shôhei Miura - Akira Kayano
Osamu Mukai Osamu Mukai - Hayato Kaizaki
Risa Naitô Risa Naitô - Yuki Jinbo
Nanao Nanao - Minako Shiratori
Kan'ichirô Satô Kan'ichirô Satô - Akira Moriya
Atom Shukugawa Atom Shukugawa - Toru Ichise
Hideki Takahashi Hideki Takahashi - Masahiko Kyogoku
Ryôko Yonekura Ryôko Yonekura - Shôko Takanashi
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com