Search

» » Nobunaga Concerto Episode #1.7 (2014– )

Short summary


Episode cast overview, first billed only:
Mamoru Miyano Mamoru Miyano - Saburo (voice)
Nana Mizuki Nana Mizuki - Nohime (voice)
Yûichi Nakamura Yûichi Nakamura - Tokichiro Kinoshita (voice)
Aoi Yûki Aoi Yûki - Oichi (voice)
Kazuyuki Okitsu Kazuyuki Okitsu - Ikeda Tsuneoki (voice)
Rikiya Koyama Rikiya Koyama - Katsuie Shigeta (voice)
Shintarô Asanuma Shintarô Asanuma - Toshiie Maeda (voice)
Kenta Miyake Kenta Miyake - Narimasa Sassa (voice)
Shinya Takahashi Shinya Takahashi - Nagahide Niwa (voice)
Keiichi Ogata Keiichi Ogata - Takugen (voice)
Jun Fukuyama Jun Fukuyama - Ieyasu Tokugawa (voice)
Takahiro Sakurai Takahiro Sakurai - Hanbei Takenaka (voice)
Ryohei Kimura Ryohei Kimura - Nagamasa Asai (voice)
Ryou Sugisaki Ryou Sugisaki - Yoshinari Mori (voice)
Hiroyuki Yoshino Hiroyuki Yoshino - Nagayoshi Mori (voice)
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com