Search

» » Gôgô sentai Bôkenger Garasu no kutsu (2006–2007)

Short summary

Sakura faces the difficulty between getting and earning what she desires when she becomes the Cinderella within the illusion of a glass slipper Precious.

Episode cast overview:
Mitsuomi Takahashi Mitsuomi Takahashi - Satoru Akashi / Bouken Red
Yasuka Saito Yasuka Saito - Masumi Inou / Bouken Black
Masashi Mikami Masashi Mikami - Shouta Mogami / Bouken Blue
Chise Nakamura Chise Nakamura - Natsuki Mamiya / Bouken Yellow
Haruka Suenaga Haruka Suenaga - Sakura Nishihori / Bouken Pink
Masayuki Deai Masayuki Deai - Eiji Takaoka / Bouken Silver
Shigeru Saiki Shigeru Saiki - Morio Makino
Nobuo Tanaka Nobuo Tanaka - Mister Voice (voice)
Hiroo Ôtaka Hiroo Ôtaka - Daijinkan Gajya
Mami Yamasaki Mami Yamasaki - Shizuka
Banjô Ginga Banjô Ginga - Gekkou
Takaya Kuroda Takaya Kuroda - Yaiba
Shin'ichirô Ôta Shin'ichirô Ôta - Narrator / Accellular (voice)
Kenta Miyake Kenta Miyake - Gai (voice)
Chihiro Suzuki Chihiro Suzuki - Rei (voice)
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com