Search

» » Priklyucheniya malenkogo papy (1980)

Short summary


Credited cast:
Mariya Barabanova Mariya Barabanova - Aunt
Tatyana Bedova Tatyana Bedova - Teacher
Valery Belyanin Valery Belyanin
Aleksandr Demyanenko Aleksandr Demyanenko - Big Daddy
Andrey Gavrikov Andrey Gavrikov - Bully
Vladimir Gerasimov Vladimir Gerasimov - Grandpa
Boris Gitin Boris Gitin - Tram driver
Andrey Kronshtatov Andrey Kronshtatov - Misha Gorbunov
Seryozha Kuzminov Seryozha Kuzminov - Bully
Aleksandr Lebedev Aleksandr Lebedev - Shop class teacher
Lev Leshchenko Lev Leshchenko - (singing voice)
Yura Plesnevich Yura Plesnevich - Lyonya Nazarov
Olya Popova Olya Popova - Little Mommy
Vladimir Prikhodko Vladimir Prikhodko - Big Daddy's Colleague and Friend
Olya Rozhdestvenskaya Olya Rozhdestvenskaya - (singing voice)
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com