Search

» » Oi istories tou astynomou Beka O dolofonos forouse smokin: Part 2 (2006– )

Short summary


Episode cast overview:
Ieroklis Michaelidis Ieroklis Michaelidis - Detective Bekas
Pigmalion Dadakaridis Pigmalion Dadakaridis - Petros Athanasiou
Penelope Anastasopoulou Penelope Anastasopoulou - Aggeliki Christoforou
Yannis Stankoglou Yannis Stankoglou - Yannis Aggelidis
Electra Nikolouzou Electra Nikolouzou - Katerina (as Elektra Nikolouzou)
Jina Alimonou Jina Alimonou - Lila
Nikoleta Karra Nikoleta Karra - Iro Malilo
Nicos Arvanitis Nicos Arvanitis
Cosmas Panayotidis Cosmas Panayotidis
Yorgos Roussakis Yorgos Roussakis - (as Yorgos Rousakis)
Olga Politi Olga Politi
Stella Yaboura Stella Yaboura - Jina Mendrinou
Kostas Antalopoulos Kostas Antalopoulos - (as Konstadinos Antalopoulos)
Konstadinos Karvelis Konstadinos Karvelis
Matoula Roumani Matoula Roumani
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com