Search

» » Mahabharat Karna's curse, Draupadi as Maid Sairandhri rejects Keechak (1988–1990)

Short summary


Episode cast overview, first billed only:
Harish Bhimani Harish Bhimani - Samay
Mukesh Khanna Mukesh Khanna - Bheeshma
Nitish Bharadwaj Nitish Bharadwaj - Krishna
Arjun Arjun - Arjun
Puneet Issar Puneet Issar - Duryodhana
Rupa Ganguly Rupa Ganguly - Draupadi
Pankaj Dheer Pankaj Dheer - Karna
Gufi Paintal Gufi Paintal - Shakuni
Gajendra Chouhan Gajendra Chouhan - Yudhishtira
Praveen Kumar Praveen Kumar - Bheem
Girja Shankar Girja Shankar - Dhritrashtra
Surendra Pal Surendra Pal - Dronacharya
Renuka Israni Renuka Israni - Gandhari
Nazneen Nazneen - Kunti
Virendra Razdan Virendra Razdan - Vidur
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com