Search

» » Meitantei Conan Home of Beika's Grenier (1996– )

Short summary


Episode credited cast:
Megumi Hayashibara Megumi Hayashibara - Ai Haibara (voice)
Yukiko Iwai Yukiko Iwai - Ayumi Yoshida (voice)
Akira Kamiya Akira Kamiya - Kogoro Mori (voice)
Ken'ichi Ogata Ken'ichi Ogata - Professor Hiroshi Agasa (voice)
Sumi Shimamoto Sumi Shimamoto - Yukiko Kudo (voice)
Wataru Takagi Wataru Takagi - Genta Kojima (voice)
Minami Takayama Minami Takayama - Conan Edogawa (voice)
Hideyuki Tanaka Hideyuki Tanaka - Yusaku Kudo (voice)
Wakana Yamazaki Wakana Yamazaki - Ran Mori (voice)
Ikue Ôtani Ikue Ôtani - Mitsuhiko Tsuburaya (voice)
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com