Search

» » Happy Noodle Episode #1.16 (2013)

Short summary


Episode credited cast:
Kenji Chen Kenji Chen - Hiroshi Fujiwara
Mingchao Feng Mingchao Feng - Dong-Dong
Shuguang Gao Shuguang Gao - Zhang Lin
Feier Li Feier Li - Zhu Ling-Ling
Yajiang Lou Yajiang Lou - Wang Jin-Bao
Si-yi Wang Si-yi Wang - Oh Yoon-Mi
Shi-Yoon Yoon Shi-Yoon Yoon - Kang Soo-San
Junning Zhang Junning Zhang - Zhang Jian
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com