Search

» » Purinsesu purinsesu D Himegimi no karei naru ichinichi (2006– )

Short summary


Episode credited cast:
Osamu Adachi Osamu Adachi - Akira Sakamoto
Rei Fujita Rei Fujita - Yujiro Shihoudani
Hideo Ishiguro Hideo Ishiguro - Haruka Kujouin
Kenta Kamakari Kenta Kamakari - Mikoto Yutaka
Yuichi Nakamura Yuichi Nakamura - Otoya Hanazono
Takumi Saitoh Takumi Saitoh - Shuya Arisada (as Takumi Saitô)
Takeru Satoh Takeru Satoh - Touru Kouno
Kento Shibuya Kento Shibuya - Kurou Minamoto
Kôhei Yamamoto Kôhei Yamamoto - Kaoru Natashou
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com