Search

» » Kyôto chiken no onna Episode #5.9 (2003– )

Short summary


Episode credited cast:
Yûko Natori Yûko Natori - Aya tsurumaru
Kana Wakisawa Kana Wakisawa - Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima Yôko Ohshima - Reiko sakurai
Naoko Miya Naoko Miya - Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi Miyako Yamaguchi - Sayaka
Chiharu Kobayashi Chiharu Kobayashi - Tamako kakino
Keizô Kanie Keizô Kanie - Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe Ikkei Watanabe - Yuichi ohta
Susumu Terajima Susumu Terajima - Seigo narimasu
Tôru Masuoka Tôru Masuoka - Koji ikeuchi
Seizô Fukumoto Seizô Fukumoto - Seiichi narimasu
Tsubasa Mori Tsubasa Mori - Keisuke motoki
Suzune Fujioka Suzune Fujioka - Tomoko narimasu
Rest of cast listed alphabetically:
Bengaru Bengaru
Mitsuru Kato Mitsuru Kato
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com