Search

» » Shirokuma Cafe Panda-kun no deshiiri/Dôbutsu darake no undôkai (2012– )

Short summary


Episode cast overview, first billed only:
Takahiro Sakurai Takahiro Sakurai - Polar Bear (voice)
Jun Fukuyama Jun Fukuyama - Panda (voice)
Hiroshi Kamiya Hiroshi Kamiya - Penguin (voice)
Yûichi Nakamura Yûichi Nakamura - Grizzly (voice)
Toshiyuki Morikawa Toshiyuki Morikawa - Panda Mama (voice)
Aya Endô Aya Endô - Sasako (voice)
Wataru Hatano Wataru Hatano - Handa (voice)
Kana Hanazawa Kana Hanazawa - Mei Mei (voice)
Daisuke Ono Daisuke Ono - Llama (voice)
Kishô Taniyama Kishô Taniyama - Sloth (voice)
Kôki Miyata Kôki Miyata - Mama Red Squirrel (voice)
Akiko Yajima Akiko Yajima - Lesser Panda (voice)
Takayuki Kondô Takayuki Kondô - Giant Tortoise (voice)
Yuki Fujiwara Yuki Fujiwara - Anteater (voice)
Yousuke Itou Yousuke Itou - Mandrill (voice)
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com