Search

» » Iskupitelnaya zhertva (1992)

Short summary


Credited cast:
Gennadi Glagolev Gennadi Glagolev - Nicholas II
Eleonora Kazanskaya Eleonora Kazanskaya - Aleksandra Fyodorovna
Natalya Boldyreva Natalya Boldyreva - Olga
Olga Konskaya Olga Konskaya - Tatyana
Yuliya Aug Yuliya Aug - Mariya
Rest of cast listed alphabetically:
Anna Afanasyeva Anna Afanasyeva
Galina Chiginskaya Galina Chiginskaya - Demidova
Aleksei Dovbysh Aleksei Dovbysh - Aleksey
Vladimir Knyazev Vladimir Knyazev - Yurovskiy
Sergey Polezhaev Sergey Polezhaev - Trups
Viktor Semyonovsky Viktor Semyonovsky - Kharitonov
Gennadi Voropayev Gennadi Voropayev - Botkin
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com