Search

» » Machibôke no onna (1946)

Short summary


Credited cast:
Kyôko Asagiri Kyôko Asagiri - Takako
Shin'ichi Himori Shin'ichi Himori - Ichirôji Sugihara
Mitsuko Hoshi Mitsuko Hoshi - Kunie
Sumitaka Kanda Sumitaka Kanda - Gen
Ryûko Kawaji Ryûko Kawaji - Sanae
Isamu Kosugi Isamu Kosugi - Kan'ichi Yamaguchi - captain of Machiho-maru
Fusako Maki Fusako Maki - Sakiko
Seiji Nishimura Seiji Nishimura - A gentleman
Tatsuo Saitô Tatsuo Saitô - Mayor
Shûji Sano Shûji Sano - Fujikawa
Mieko Takamine Mieko Takamine - Woman at Take-no-ma
Yoshindo Yamaji Yoshindo Yamaji - Maguro-san
Akira Yamauchi Akira Yamauchi - Yoshida
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com