Search

» » Ta mystika tis Edem Episode #2.13 (2008– )

Short summary


Episode cast overview, first billed only:
Danis Katranidis Danis Katranidis - Petros Roussos
Panagiotis Bougiouris Panagiotis Bougiouris - Manos Litras / Geralis
Fay Xyla Fay Xyla - Eva Haritou (as Faye Xila)
Alexis Stavrou Alexis Stavrou - Stefanos Kartalis
Vana Pefani Vana Pefani - Amalia Roussou
Panayotis Petrakis Panayotis Petrakis - Loukas Venetis
Antigoni Drakoulaki Antigoni Drakoulaki - Nora Foka
Kostas Giannakopoulos Kostas Giannakopoulos - Nikolas Litras
Yeorgia Georgoni Yeorgia Georgoni - Dafni Gerali
Chrysa Papa Chrysa Papa - Melita Roussou
Marianna Polychronidi Marianna Polychronidi - Daizi Karra / Bellou (as Mariana Polihronidi)
Mairy Hinari Mairy Hinari - Angela Haritou
Kostas Arzoglou Kostas Arzoglou - Ilias Geralis
Marilyn Diona Marilyn Diona - Marilia Haritou / Gerali
Periklis Kasandrinos Periklis Kasandrinos - Hristos Manesis
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com