Search

» » Sumka inkassatora (1979)

Short summary


Cast overview, first billed only:
Georgiy Burkov Georgiy Burkov - Aleksandr Sanin
Donatas Banionis Donatas Banionis - Aleksey Tulyakov
Elena Naumkina Elena Naumkina - Margarita Ustinova
Vytautas Tomkus Vytautas Tomkus - Yuriy Borisov
Natalya Fateeva Natalya Fateeva - Kseniya Kovalyova
Anatoliy Solonitsyn Anatoliy Solonitsyn - Ivan Timofeyevich
Igor Erelt Igor Erelt - Igor Peshekhonov
Mikhail Svetin Mikhail Svetin - Chebotaryov
Giya Kobakhidze Giya Kobakhidze - Norakidze
Vyacheslav Vasilyev Vyacheslav Vasilyev - Expert
Gennadi Vernov Gennadi Vernov - Militia Captain
Yuri Goncharov Yuri Goncharov - Kovalyova's Accomplice
Liliya Gurova Liliya Gurova - Yelizarova
Igor Efimov Igor Efimov - Captain Orlov
Vladimir Karpenko Vladimir Karpenko
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com