Search

» » Kaze no naka no shoujo: kinpatsu no Jeni Arashi no Yoru no Hyoryusha (1992–1993)

Short summary


Episode credited cast:
Mitsuko Horie Mitsuko Horie - Jeanie MacDowell (voice)
Taeko Kawata Taeko Kawata - Sam
Satoko Kito Satoko Kito - Michelle
Maya Okamoto Maya Okamoto - Bessie
Miki Takahashi Miki Takahashi - Dorothy (voice)
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com