Search

» » Erzählung über einen Tschekisten (1969)

Short summary


Credited cast:
Laimonas Noreika Laimonas Noreika
Konstantin Sorokin Konstantin Sorokin
Vladimir Olekseyenko Vladimir Olekseyenko
Lembit Ulfsak Lembit Ulfsak
Boris Rudnev Boris Rudnev
Elena Dobronravova Elena Dobronravova
Gurgen Tonunts Gurgen Tonunts
Vladimir Yemelyanov Vladimir Yemelyanov
Yelena Sanko Yelena Sanko
Pavel Vinnik Pavel Vinnik
Olev Eskola Olev Eskola
Evgeniy Teterin Evgeniy Teterin
Mikhail Kozakov Mikhail Kozakov
Daniil Ilchenko Daniil Ilchenko
Rest of cast listed alphabetically:
Yuriy Velichko Yuriy Velichko
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com