Search

» » Такая работа Na opasnom puti (2015– )

Short summary


Episode credited cast:
Oksana Bazilevich Oksana Bazilevich - Police Colonel Valentina Kalitnikova
Aleksandr Bolshakov Aleksandr Bolshakov - Police Colonel Petr Volynsky (as A. Bolshakov)
Igor Golovin Igor Golovin - Police General-mayor Gennadiy Shibanov
Sergey Kolos Sergey Kolos - Police Mayor Konstantin Knyazev
Maksim Merkulov Maksim Merkulov - Police Capitan Anton Lerner
Aleksey Mitin Aleksey Mitin - Police Capitan Michail Ilinsky
Dmitriy Palamarchuk Dmitriy Palamarchuk - Police Capitan Dmitriy Filippov
Aleksandr Sayutalin Aleksandr Sayutalin - Police Lieutenant-colonel Stanislav Volodin
Irina Sheyanova Irina Sheyanova - Police Lieutenant Evgenia Strelnikova
Mikhail Sidash Mikhail Sidash - Programmer Ivan Tsvetkov
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com