Search

» » Tokumei Sentai Gôbasutâzu Jî Tî Zero Tsû Animaru, Shutsugeki! (2012–2013)

Short summary


Episode cast overview:
Katsuhiro Suzuki Katsuhiro Suzuki - Hiromu Sakurada / Red Buster
Ryôma Baba Ryôma Baba - Ryuji Iwasaki / Blue Buster
Arisa Komiya Arisa Komiya - Yoko Usami / Yellow Buster
Keiji Fujiwara Keiji Fujiwara - Cheeda Nick (voice)
Tesshô Genda Tesshô Genda - Gorisaki Banana (voice)
Tatsuhisa Suzuki Tatsuhisa Suzuki - Usada Lettuce (voice)
Hideo Sakaki Hideo Sakaki - Takeshi Kuroki
Fuka Nishihira Fuka Nishihira - Miho Nakamura
Naoto Takahashi Naoto Takahashi - Toru Morishita
Shô Jinnai Shô Jinnai - Enter
Seiji Sasaki Seiji Sasaki - Messiah (voice)
Kôji Tobe Kôji Tobe - Needleloid (voice)
Shoo Munekata Shoo Munekata - Narrator (voice)
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com