Search

» » Samurai hai sukûru Episode #1.2 (2009– )

Short summary


Episode credited cast:
Haruma Miura Haruma Miura - Mochizuki Kotaro
Yû Shirota Yû Shirota - Nakamura Tsuyoshi
Anne Watanabe Anne Watanabe - Nagasawa Ai
Rest of cast listed alphabetically:
Satoshi Deleanu Satoshi Deleanu - Ueda
Miyu Ehara Miyu Ehara - Hayashi Madoka
Mikako Ichikawa Mikako Ichikawa - Miki Sayaka
Noriko Iriyama Noriko Iriyama - Akina
Mihato Ise Mihato Ise - Student
Ryusuke Ito Ryusuke Ito - Student
Akio Kaneda Akio Kaneda - Kidokoro Kazuo
Nobuaki Kaneko Nobuaki Kaneko - Motoyama Hiroshi
Yoshiki Kasuga Yoshiki Kasuga - Student
Masaya Katô Masaya Katô - Sanada Yukimura
Yûki Katô Yûki Katô - Sakoda Manami
Midoriko Kimura Midoriko Kimura - Mochizuki Keiko
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com