Search

» » Kasôken no onna Episode #3.1 (1999– )

Short summary


Episode credited cast:
Kanako Fukaura Kanako Fukaura - Mitsuko Komukai
Yuriko Hoshi Yuriko Hoshi
Shingo Katsurayama Shingo Katsurayama
Chiharu Kobayashi Chiharu Kobayashi - Izumi Oomori
Nenji Kobayashi Nenji Kobayashi - Shunsuke Koba
Yôko Minamino Yôko Minamino
Hidekazu Nagae Hidekazu Nagae
Takashi Naitô Takashi Naitô - Kaname Muto
Yasuko Sawaguchi Yasuko Sawaguchi - Mariko Sasaki
Toshiya Tôyama Toshiya Tôyama
Hajime Yamazaki Hajime Yamazaki - Mamoru Miyamae
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com