Search

» » Taiyo no kisetsu Episode #1.9 (2002– )

Short summary


Episode credited cast:
Hideaki Takizawa Hideaki Takizawa - Tatsuya Tsugawa
Rest of cast listed alphabetically:
Hirofumi Arai Hirofumi Arai - Yoshihiko Odagiri
Shinpei Asanuma Shinpei Asanuma - Tsuneo Sahara
Ken'ichi Endô Ken'ichi Endô - Yuri Orihara
Takuji Fukae Takuji Fukae - Doctor Tachibana
Mitsuru Fukikoshi Mitsuru Fukikoshi - Iori Tsugawa
Akira Hamada Akira Hamada - Ryozo Komiyama
Tsutomu Ikeda Tsutomu Ikeda - Toru Higuchi
Chizuru Ikewaki Chizuru Ikewaki - EIko Izumi
Kei Ishibashi Kei Ishibashi - Shoko Shirakawa
Midori Kimura Midori Kimura - Ryo Saoru
Marika Matsumoto Marika Matsumoto - Haruka Ando
Rio Matsumoto Rio Matsumoto - Yuki Komiyama
Keiko Matsuzaka Keiko Matsuzaka - Kyoko Izumi
Yoshiko Miyazaki Yoshiko Miyazaki - Michiko Tsugawa
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com