Search

» » Следствие ведут знатоки: Шантаж (1972)

Short summary


Credited cast:
Valentin Abramov Valentin Abramov - Chistodel (as V. Abramov)
Larisa Alyoshina Larisa Alyoshina - (as L. Aleshina)
Valentina Berezutskaya Valentina Berezutskaya
Svetlana Bragarnik Svetlana Bragarnik - Chistodel's neighbor (as S. Bragarnik)
Vladimir Dyakov Vladimir Dyakov - Airport manager (as V. Dyakov)
Armen Dzhigarkhanyan Armen Dzhigarkhanyan
Anatoliy Grachyov Anatoliy Grachyov - (as Anatoli Grachyov)
Leonid Kanevskiy Leonid Kanevskiy - Major Tomin
Aleksandr Kaydanovskiy Aleksandr Kaydanovskiy
Elza Lezhdey Elza Lezhdey - Zinaida Kibrit
Sergei Lyakhnitsky Sergei Lyakhnitsky - Aeroport policeman
S. Martynov S. Martynov - Community worker
Georgiy Martynyuk Georgiy Martynyuk - Znamensky
Sergei Milovanov Sergei Milovanov - Mirkin's neighbor
Emiliya Milton Emiliya Milton - Prakhova
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com