Search

» » Kogda uletayut kazarki (1979)

Short summary


Credited cast:
Dzhambul Khudajbergenov Dzhambul Khudajbergenov - (as Jambul Khudaibergenov)
Zhanna Kuanysheva Zhanna Kuanysheva - Saltanat
Amina Umurzakova Amina Umurzakova
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com