Search

» » Urutoraman Ôbu Bôsô suru Seigi (2016– )

Short summary


Episode cast overview:
Hideo Ishiguro Hideo Ishiguro - Gai Kurenai / Ultraman Orb
Miyabi Matsuura Miyabi Matsuura - Naomi Yumeno
Naoto Takahashi Naoto Takahashi - Jetta Hayami
Hiroaki Nerio Hiroaki Nerio - Shin Matsudo
Shingo Yanagisawa Shingo Yanagisawa - Ittetsu Shibukawa
Ryô Kinomoto Ryô Kinomoto - Soichi Kobune
Hiroyuki Hakamada Hiroyuki Hakamada - Shibao
Kazuyoshi Nagazawa Kazuyoshi Nagazawa - Tamaru
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com