Search

» » Дочки-матери Episode #1.72 (2007– )

Short summary


Episode credited cast:
Aleksey Anishchenko Aleksey Anishchenko - Denis
Tatyana Augskap Tatyana Augskap - Marta
Mariya Berseneva Mariya Berseneva - Anna Zaytseva
Andrey Ilin Andrey Ilin - Andrey Skvortsov
Konstantin Kryukov Konstantin Kryukov - Konstantin
Elena Ksenofontova Elena Ksenofontova - Irina Yarskaya
Darya Luzina Darya Luzina - Polina (as Daria Luzina)
Yuliya Mavrina Yuliya Mavrina - Liliya Subotina
Ivan Mokhovikov Ivan Mokhovikov - Sergey
Darya Nosik Darya Nosik - Kate
Ekaterina Nosik Ekaterina Nosik - Lisa
Anna Osipova Anna Osipova - Maya
Vadim Utenkov Vadim Utenkov - Brut
Aleksey Yanin Aleksey Yanin - Igor
Lyubov Zaytseva Lyubov Zaytseva - Zhanna
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com