Search

» » Ashita no namikimichi (1936)

Short summary


Cast overview:
Sachiko Chiba Sachiko Chiba - Chiyo
Heihachirô Ôkawa Heihachirô Ôkawa - Ogawa
Ranko Akagi Ranko Akagi - Shigeyo (Hisako)
Nijiko Kiyokawa Nijiko Kiyokawa - Fusako
Satoko Date Satoko Date - Mitsuko
Hatsuko Natsume Hatsuko Natsume - Fujiko
Tamae Kiyokawa Tamae Kiyokawa - Madame at café
Kô Mihashi Kô Mihashi - Chiyo's father
Masao Mishima Masao Mishima - Madame's husband
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com