Search

» » Mannen Tarô to anego shain (1961)

Short summary


Credited cast:
Ken Takakura Ken Takakura - Tarô Mannen
Terumi Hoshi Terumi Hoshi - Yumiko Itabashi
Rest of cast listed alphabetically:
Yûnosuke Itô Yûnosuke Itô - Asai
Yûko Kobayashi Yûko Kobayashi - Ôtaguro's Grandchild Hisako Ôtaguro
Shizuo Koizumi Shizuo Koizumi
Masao Mishima Masao Mishima - Maruyama
Sanae Mitsuoka Sanae Mitsuoka - Midori Furukawa - CradleFarm's Secretary
Akiko Santo Akiko Santo - Ainu Girl
Hisao Toake Hisao Toake - Kimizuka
Ryûnosuke Tsukigata Ryûnosuke Tsukigata - Ôtaguro
Kichijirô Ueda Kichijirô Ueda - Ishibe
Machiko Yashiro Machiko Yashiro - Miss Kushiro
Fumitake Ômura Fumitake Ômura - Hayashida
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com