Search

» » Ballada o bombere Episode #1.3 (2011– )

Short summary


Episode credited cast:
Nikita Efremov Nikita Efremov - Kapitan Andrey Grivtsov
Ekaterina Astakhova Ekaterina Astakhova - Katya
Aleksandr Davydov Aleksandr Davydov - Starshiy leytenant Georgiy Linko
Rest of cast listed alphabetically:
Vladislav Abashin Vladislav Abashin - Grigoriy
Vilen Babichev Vilen Babichev - Hilfspolizei
Egor Barinov Egor Barinov - Mayor Deryabin
Taras Denisenko Taras Denisenko - Doznavatel
Evgeniy Efremov Evgeniy Efremov - Koval
Darya Ekamasova Darya Ekamasova - Lena
Alexander Fuchs Alexander Fuchs - Adyutant Kholta (as Aleksandr Fuks)
Igor Gnezdilov Igor Gnezdilov - Karchin
Yuriy Gurev Yuriy Gurev - Fomich
Andrey Gusev Andrey Gusev - Pavel Nosov
Aleksandr Ignatusha Aleksandr Ignatusha - Politsay
Sergey Kalantay Sergey Kalantay - Mayor fon Lippe
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com