Search

» » Kôrudo kêsu: Shinjitsu no Tobira Tozasareta koe (2016– )

Short summary


Episode credited cast:
Yô Yoshida Yô Yoshida - Yuri Ishikawa
Kento Nagayama Kento Nagayama - Shinjiro Takagi
Tomokazu Miura Tomokazu Miura - Hidetoshi Motoki
Ken'ichi Takitô Ken'ichi Takitô - Daisuke Tachikawa
Ken Mitsuishi Ken Mitsuishi - Toru Kaneko
Ema Fujisawa Ema Fujisawa - Chika Nakayama
Kaoru Hirata Kaoru Hirata - Saya Ishikawa
Kazufumi Miyazawa Kazufumi Miyazawa - Tsuguhisa Oe
Rest of cast listed alphabetically:
Ito Ohno Ito Ohno - Kanae Saeki
Tomorô Taguchi Tomorô Taguchi - Kensuke Kudo
Ryô Yoshizawa Ryô Yoshizawa - Junichi Kudo
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com