Search

» » Alye maki Issyk-Kulya (1972)

Short summary


Credited cast:
Suymenkul Chokmorov Suymenkul Chokmorov - Karabalta
Boris Khimichev Boris Khimichev - Kondrat Kokaryev
Sovetbek Dzhumadylov Sovetbek Dzhumadylov - Bayzak
Amina Umurzakova Amina Umurzakova - Kempir (as A. Omurzakova)
Aliman Zhankorozova Aliman Zhankorozova - Ayymzhan (as A. Zhankorozova)
Aiturgan Temirova Aiturgan Temirova - Kalycha (as A. Temirova)
Gunta Virkava Gunta Virkava - Olga (as G. Virkava)
Yeleubai Umurzakov Yeleubai Umurzakov - Kalmet (as Ye. Omurzhakov)
Arstanbek Irsaliev Arstanbek Irsaliev - Atay (as A. Irsaliyev)
Azhdar Ibragimov Azhdar Ibragimov - Zolotoy rot (as A. Ibragimov)
Akhmed Shamiyev Akhmed Shamiyev - Mashan (as A. Shamiyev)
Marklen Ibrayev Marklen Ibrayev - Ibray (as M. Ibrayev)
Baky Omurkulov Baky Omurkulov - Zhamgirchi (as B. Omurkulov)
Rest of cast listed alphabetically:
V. Alekseyev V. Alekseyev - Pogranichnik
T. Alimkulov T. Alimkulov - Kontrabandist (as T. Alymkulov)
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com