Search

» » Kakuho no Onna: Kanagawa Kenkei Tokumei Sôsa Episode #1.1 (2018)

Short summary


Episode credited cast:
Yûko Natori Yûko Natori - Yuriko Hojo
Yumi Asô Yumi Asô - Aya Miura
Rest of cast listed alphabetically:
Mansaku Ikeuchi Mansaku Ikeuchi - Hideaki Hanno
Shirô Itô Shirô Itô - Takao Kariya
Hiroki Konno Hiroki Konno - Ren Buchiyama
Yûta Koseki Yûta Koseki - Yamato Midorikawa
Ayako Omura Ayako Omura - Yui Iida
Atsuhiro Sato Atsuhiro Sato - Ryuji Iida
Yuki Shikanuma Yuki Shikanuma - Mao Takizawa
Yûsuke Suga Yûsuke Suga - Tomohiko Tanioka
Katsunori Takahashi Katsunori Takahashi - Kotaro Kisaragi
Shingo Tsurumi Shingo Tsurumi - Shinsaku Kariya
Ikkei Watanabe Ikkei Watanabe - Sakunosuke Kuroda
Hisashi Yoshizawa Hisashi Yoshizawa - Shuji Murayama
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com