Search

» » Swaragini: Jodein Rishton Ke Sur Swara hotel video stuns Lakshya and Ragini (2015– )

Short summary


Episode credited cast:
Helly Shah Helly Shah - Swara Sanskaar Maheshwari nee Bose
Tejaswi Prakash Wayangankar Tejaswi Prakash Wayangankar - Ragini Lakshya Maheshwari nee. Gadodia
Rest of cast listed alphabetically:
Parineeta Borthakur Parineeta Borthakur - Sharmishtha Shekhar Gadodia
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com