Search

» » Liao zhai qi nu zi

Short summary


Cast overview, first billed only:
Nicky Wu Nicky Wu - Qiao Sheng
Fann Wong Fann Wong - Shi Liancheng
Ying Qu Ying Qu - Bin Niang
Guilin He Guilin He - Shi Tai Shou
Yueming Pan Yueming Pan - Wen Ruchun
Li Sun Li Sun - Huan Niang
Xiaojie Liu Xiaojie Liu - Liang Gong
Andrew Lin Andrew Lin - Qian Gongzi (as Hoi Lin)
Daniel Hiu Tung Chan Daniel Hiu Tung Chan - Gu Dafu
Jiayu Lin Jiayu Lin - Xu Mu-er
Xiwen Cao Xiwen Cao - Lin Yuefu
Xing Sun Xing Sun - Lin Taishou
Shi Shi Liu Shi Shi Liu - Xin Shisi Niang (as Shishi Liu)
TAE TAE - Feng Sheng
Qian Li Qian Li - Lu-er
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com