Search

» » Fûrin kazan Kishû! Umi no kuchi (2007– )

Short summary


Episode credited cast:
Rio Kanno Rio Kanno - Hime Miru
Aki Maeda Aki Maeda - Ritsu
Hidekazu Nagae Hidekazu Nagae
Hiromi Sakimoto Hiromi Sakimoto - Hikojuurou Kushima
Ryûta Satô Ryûta Satô - Heizo
Yuki Shibamoto Yuki Shibamoto
Issey Takahashi Issey Takahashi - Masatake komai (as Issei Takahashi)
Fusako Urabe Fusako Urabe
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com