Search

» » Hanamoyu Juku o mamore (2015– )

Short summary


Episode credited cast:
Mao Inoue Mao Inoue - Fumi
Rest of cast listed alphabetically:
Ryôhei Abe Ryôhei Abe - Taketo Akane
Yumi Asô Yumi Asô - Tsuru Kaneko
Shunsuke Daitô Shunsuke Daitô - Chotaro Hoshino
Fumi Dan Fumi Dan - Taki Sugi
Taizô Harada Taizô Harada - Umetaro Sugi
Masahiro Higashide Masahiro Higashide - Genzui Kusaka
Noriyuki Higashiyama Noriyuki Higashiyama - Kogoro Katsura
Akiko Hinagata Akiko Hinagata - Ikumatsu
Gekidan Hitori Gekidan Hitori - Risuke Ito
Hirotarô Honda Hirotarô Honda - Yurin Tominaga
Haruka Igawa Haruka Igawa - Hisako Takasu
Yûsuke Iseya Yûsuke Iseya - Torajiro Yoshida
Yuki Izumisawa Yuki Izumisawa - Shigenosuke Kaneko
Kento Kaku Kento Kaku - Soji Okita
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com