Search

» » Jai Shri Krishna Episode #1.304 (2008–2009)

Short summary


Episode credited cast:
Meghan Jadhav Meghan Jadhav - Krishna
Dhriti Bhatia Dhriti Bhatia - Krishna (Child)
Saurabh Raj Jain Saurabh Raj Jain - Lord Vishnu
Kreetika Sharma Kreetika Sharma - Radha Rani (as Kritika Sharma)
Virti Vaghani Virti Vaghani - Radha (Child)
Aditi Sajwan Aditi Sajwan - Yashoda
Priyanka Mishra Priyanka Mishra - Devaki
Ameer Zeb Khan Ameer Zeb Khan - Nand
Yogesh Mahajan Yogesh Mahajan - Vasudeva
Nitin Prabhat Nitin Prabhat - Balram
Prachi Pathak Prachi Pathak - Keshni (Wife Of Kans)
Rest of cast listed alphabetically:
Raj Premi Raj Premi - Kans
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com